Håkon Glörstad

Associate professor at the museum of cultural history, university of oslo

Published work 2004-2009

Research reports:

 1. Glørstad, H. (ed.) 2004: Svinesundprosjektet bind 3. Utgravninger avsluttet i 2003. Universitetets kulturhistoriske museer, Fornminneseksjonen Varia 56.
 2. Glørstad, H. (ed.) 2004: Svinesundprosjektet bind 4. Oppsummering av Svinesundprosjektet.Universitetets kulturhistoriske museer, Fornminneseksjonen Varia 57.

Articles

 1. Glørstad, H., H. A. Nakrem og V. Tørhaug 2004: Nature in Society. Reflections over a Mesolithtic Sculpture of a Fossilised Shell. Norwegian Archaeological Review 37/2.
 2. Glørstad, H. 2005: Steinalderen ved Svinesund – Innblikk i samfunnslivet ved Oslofjorden 5400 f.Kr. og 2400 f.Kr. Det Norske Vitenskaps-Akademi Årbok 2004. s 356-378. trykking.
 3. Glørstad, H. 2005: Tangen – En neolittisk boplass fra Tangen av Barmen, Kragerø kommune, Telemark. Noen betraktninger omkring boplassens kulturmiljø og Traktbegerkulturens vestgrense. Viking 2005. s 25-54.
 4. Glørstad, H. 2005: Kommentarer til 'Fra eldre til yngre steinalder av Marianne Skandfer'. Primitive Tider 2005(8), s 107-112.
 5. Glørstad, H. 2005: Kjeøyfasen. I: Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag, Oslo.
 6. Glørstad, H. 2006: In Absentia – Fra Selje til Sylt. In Glørstad, H.; B. Skar og D. Skre (eds.):Historien i forhistorien. Festskrift til Einar Østmo på 60-årsdagen. Kulturhistorisk museum skrifter 4, Universitetet i Oslo 2006. p. 65-74.
 7. Glørstad, H. 2006: Anti Modernity and Anti Liberalism: Two Sides of the same Coin? Comments on Julian Thomas: Archaeology and modernity. Norwegian Archaeological Review, 39/1.
 8. Glørstad, H. 2007: Svinesundprosjektet – arkeologiske undersøkelser ved Svinesund i forbindelse med etablering av ny E6-trasé og bru over Ringdalsfjorden. In Situ Vestsvensk arkeologisk tidsskrift.2004-2005. s.143-156.
 9. Glørstad, H. 2008: Celebrating Materiality – The Antarctic lesson. In H. Glørstad & L. Hedeager (eds.): Essays on the materiality of society and Culture. Bricoleur press, Göteborg.
 10. Glørstad, H. 2008: En nisses tale for akademiet. Primitive tider 10. p. 95-108.
 11. Glørstad, H. 2009: Å veve er å leve – Håndverket som forestillingssystem og kroppslig erfaring. I L. Melheim og J. Lund (red.): Håndverk og Produksjon. OAS, Unipub forlag, Oslo.
 12. Glørstad, H. 2009: The Northern Province? The Neolithisation of Southern Norway. In: H. Glørstad & C. Prescott (eds.): Neolithisation as if history mattered. Processes of Neolithisation in North-Western Europe. Bricoleur Press, Lindome. p. 135-168.

Books

 1. Glørstad, H. 2006: Faglig program bind 1 - Steinalderundersøkelser. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Fornminneseksjonen Varia 61.
 2. Glørstad, H. 2006: Neolittisk renessanse. Hypoarkeologiske tekster om neolitikum i Sør-Norge. OAS 4. Unipub forlag, Oslo.
 3. Glørstad, H. 2008: Nære ting fra en fjern fortid. Samfunnsliv i steinalderen for 7600 år siden.Universitetsforlaget, Oslo.

Edited Anthologies

 1. Glørstad, H.; B. Skar & D. Skre (eds.) 2006: Historien i forhistorien. Festskrift til Einar Østmo på 60-årsdagen. Kulturhistorisk museum skrifter 4, Universitetet i Oslo 2006.
 2. Glørstad, H. & L. Hedeager (eds.) 2008: Essays on the materiality of society and Culture.Bricoleur press, Göteborg.
 3. Glørstad, H. & C. Prescott (eds.) 2009: Neolithisation as if history mattered. Processes of Neolithisation in North-Western Europe. Bricoleur Press, Göteborg.

 Commissions etc: 

 • Founder and editor for five years of the journal Primitive tider (1998-2002).
 • Project leader for the research project Structure and History (2005-2010)
 • Project leader for the National targeting of archaeological research at the university museums (2010-2011)
 • Member of the Management Committee for the COST action SPLASH-COS TD0902 (2009-2013).
 • Member of the board for the Museum of Cultural History, University of Oslo (2008-2011).

Academic qualifications

Year Degree
2002  Dr. philos. Thesis: Neolittisk renessanse. Hypoarkeologiske tekster om neolitikum i Sør-Norge.  University of Oslo 
1994 Magister in Nordic archaeology. Thesis: Slettabø-konstruksjonen. University of Oslo